Παροχές σε προσιτές τιμές | 210 9920250

ΔΩΡΕΑΝ

✔ Μελέτη Aγγλικών-Γερμανικών
✔ Προσωπική ενισχυτική διδασκαλία (εφ΄όσον χρειάζεται)

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
✔ Άριστη προετοιμασία για τα πτυχια MICHIGAN - CAMBRIDGE - GOETHE - DELF
✔ Προφορικά με Νative Speakers
✔ Extra δωρεάν ώρες μαθημάτων πριν τις εξετάσεις
✔ Extra Tests εξομοίωσης
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Προσιτά δίδακτρα
✔ Έκπτωση στα αδέλφια
✔ Έκπτωση στη 2η γλώσσα
✔ Έκπτωση στις προεγγραφές μέχρι τέλος Ιουνίου
✔ Έκπτωση στους άνεργους γονείς
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
✔ Ευέλικτο χρονοδιάγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού
✔ Ιδιαίτερα μαθήματα
✔ Eκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
✔ Υποστήριξη για τις ξένες γλώσσες στο σχολείο
✔ Θερινά ταχύρυθμα μαθήματα
✔ Δανειστική βιβλιοθήκη με ξενόγλωσσα βιβλία
EXTRA ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ευχάριστες δραστηριότητες μέσα στο σχολείο
✔ με ταινίες,
✔ επιτραπέζια παιχνίδια,
✔ karaoke,
✔ δημιουργικά projects
και άλλα happenings, που δίνουν στο παιδί την δυνατότητα να αγαπήσει και να εξασκήσει την ξένη γλώσσα!

Φροντιστήριο Αγγλικών Happy Studies.
Με οργάνωση και υπευθυνότητα, το φροντιστήριο μας στηρίζει τους μαθητές για να πετύχουν τον στόχο τους.