Πτυχία Γαλλικά

Γαλλικά - DELF A1

To DELF A1 είναι το πρώτο πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας, για το οποίο οι μαθητές προετοιμάζονται το δεύτερο έτος και αποτελεί την πρώτη επίσημη γνώση. Οι πρώτες εξετάσεις αφορούν το επίπεδο Α1 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Γαλλικά - DELF A2

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επιπέδου Α2 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. To DELF A2 πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας και βασικών διαλόγων, όπως μια συνηθισμένη καθημερινή συζήτηση.

Γαλλικά - DELF B1

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επιπέδου Β1 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Με το DELF B1 πιστοποιούνται οι γνώσεις σε βασικό γραμματικό και συντακτικό επίπεδο της γλώσσας, συζητήσεις επικαιρότητας, κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, με σύνταξη κειμένων.

Γαλλικά - DELF B2

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επιπέδου Β2 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Με το πιστοποιητικό DELF B2 ο υποψήφιος πιστοποιείται για την καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας με ορθή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου

Γαλλικά DALF C1

To Dalf C1 πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, την δυνατότητα του υποψήφιου να μιλάει με άνεση, να έχει πλούσιο λεξιλόγιο και σαφή λόγο με ορθότητα συντακτικού για ποικίλα θέματα, μεγάλης πολυπλοκότητας.

Φροντιστήριο Αγγλικών Happy Studies.
Με οργάνωση και υπευθυνότητα, το φροντιστήριο μας στηρίζει τους μαθητές για να πετύχουν τον στόχο τους.