Πτυχία Αγγλικά

ECCE

ECCE - Michigan

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)

Το πιστοποιητικό Competency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

FCE

First Certificate in English (FCE)

Cambridge English: First for Schools (First Certificate in English – FCE for Schools)

Το Cambridge English: First for Schools (First Certificate in English – FCE for Schools) είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου. Σχεδιάστηκε το 2010 ως διαφορετική έκδοση του Cambridge English: First (FCE) με περιεχόμενο και θέματα που απευθύνονται ειδικά στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το Cambridge English: First for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

ECPE

ECPE - Proficiency Michigan

Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του ECPE για ακαδημαϊκούς σκοπούς, οι κάτοχοί του προτείνεται να απευθύνονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία πρόκειται να το υποβάλουν.

CPE

CPE - Proficiency Cambridge

Cambridge English: Proficiency (Certificate of Proficiency in English – CPE)

Το Cambridge English: Proficiency, γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.

Το Cambridge English: Proficiency αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

TOEIC

(Test of English for International Communication) Είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τη διεθνή αγορά εργασίας.

TOEFL

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την ένταξη σε πανεπιστημιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού

IELTS

To διεθνές σύστημα εξέτασης της Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Cambridge. Για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν σε Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Scroll to Top